Sekcija Miren – Kostanjevica

Število članic in članov: 53

Odbor Sekcije:

 • predsednik: EMIL NEMEC (gsm: 031 332 133)
 • podpredsednik: Mirko Godnič
 • član: Rajko Kerševan

Sekcija Renče – Vogrsko

Število članic in članov: 75

Odbor Sekcije:

 • predsednik: DUŠAN MARTINUČ (gsm: 040 218 386)
 • član: Milivoj Bunc
 • član: Darjo Kante
 • član: Zoran Krpan
 • član: Ivan Mozetič
 • član: Aleksander Piščanc
 • član: Tomaž Šuligoj

Sekcija Branik – Dornberk – Prvačina

Število članic in članov: 97

Odbor Sekcije:

 • predsednik: IVAN MAVRIČ  (gsm: 031 666 124)
 • član: Henrik Gregorič
 • član: Zoran Mavrič
 • član: Boris Mihelj
 • član: Lucijan Saksida
 • član: Ivan Šinigoj
 • član: Silvan Šinigoj
 • član: Ivan Vidmar
 • član: Žarko Vižintin

Sekcija Šempas

Število članic in članov: 48

Odbor Sekcije:

 • predsednik: RADO TERČIČ (gsm: 041 649 332)
 • podpredsednik: Franko Špacapan
 • član: Marjan Škarabot
 • član: Marko Tribušon
 • član: Marjan Živec

Sekcija Šempeter – Vrtojba

Število članic in članov: 108

Odbor Sekcije:

 • predsednik: JANKO LUTMAN (gsm: 031 857 501)
 • podpredsednik: Dušan Bremec
 • član: Elizabeta Blaško
 • član: Darjo Cotič
 • član: Stane Červič
 • član: Cvetko Čevdek
 • član: Anton Jedrlinič
 • član: Roman Lukan
 • član: Božidar Semolič
 • član: Jožef Silič
 • član: Miloš Vižin

Sekcija Nova Gorica

Število članic in članov: 171

Odbor Sekcije:

 • predsednik: BRANKO CEJ (gsm: 041 425 609)
 • podpredsednik: Mitja Trtnik
 • praporščak: Alojz Kavčič
 • član: Oton Drašček
 • član: Bojan Prosen
 • član: Srečko Gorjup

Sekcija Solkan – Kromberk – Loke

Število članic in članov: 83

Odbor Sekcije:

 • predsednik: BOJAN MERMOLJA (gsm: 051 207 956)
 • član: Dušan Čubej
 • član: Jože Pipan

Sekcija Trnovo – Banjšice

Število članic in članov: 78

Odbor Sekcije:

 • predsednik: ANTON GLEŠČIČ (gsm: 041 460 101)
 • član: Boris Bratuž
 • član: Jože Čubej
 • član: Milivoj Ipavec
 • član: Ivan Lampe
 • član: Franko Miljavec
 • član: Jožko Murovec
 • član: Stanko Šuligoj