Vodstvo

Predsednik:Srečko Lisjak
Podpredsednik:Dušan Bremec
Podpredsednik:Lucijan Saksida
Sekretar:Boris Jug
Praporščak:Ivan Mozetič
Predsedstvo:Srečko Lisjak
Dušan Bremec
Lucijan Saksida
Anton Gleščič – sekcija Trnovo – Banjšice
Bojan Mermolja – sekcija Solkan – Kromberk – Loke
Branko Cej – sekcija Nova Gorica
Janko Lutman – sekcija Šempeter – Vrtojba
Rado Terčič – sekcija Šempas
Ivan Mavrič – sekcija Branik – Dornberk – Prvačina
Dušan Martinuč – sekcija Renče – Vogrsko
Emil Nemec – sekcija Miren – Kostanjevica

Nadzorni odbor

Predsednik:Benjamin Mervič
Član:Boris Mihelj
Član:Jožef Silič

Častno razsodišče

Predsednik:Vinko Jarc
Član:Branko Cej
Član:Miloš Vižin

Dokumenti