Znak OZVVS “VETERAN” Nova Gorica

Znak Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo ”VETERAN” Nova Gorica je oblikovan v obliki ščita, ki simbolizira obrambno dejavnost. Zelena podlaga simbolizira krajino, ki v zgornjem delu prehaja v simboliziran Triglav, nad njim pa so barve slovenske trobojnice. Tri zeleno modre poševne črte simbolizirajo enotnost organizacije v barvi Soče, kajti vsi vodotoki na območju delovanja organizacije se izlivajo v reko Sočo. Stiliziran lisjak v opazovalnem položaju simbolizira bojevitost, zvitost, premetenost, presenečenje in prilagodljivost ima vse lastnosti, ki so bile lastne udeležencev vojne za smostojno Slovenijo na našem prostoru.
Avtor znaka je oblikovalec Milovan Valič.

Značka OZVVS “VETERAN” Nova Gorica

Značka Območnega združenja veteranov vojne za samostojno Slovenijo je okrogle oblike premera 20 mm. V sredini znaka se nahaja znak združenja iz spodnjega oglišča se širijo zlati žarki, ki simbolizirajo zmago, svobodo, svetlobo in odprtost. Ob robu znaka je kratka ploskev širine 3 mm v kateri je na zeleni podlagi napis OZVVS VETERAN Nova Gorica.

Prapor

Prapor območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo ”VETERAN” Nova Gorica je pravokotne oblike, velikosti 115 cm x 86 cm. Na eni strani je podloga slovenska trbojnica, na sredini je znak Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Nad znakom je napis Zveza veteranov vojne za Slovenijo, pod znakom pa je napis Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Nova Gorica. Na drugi strani je podlaga zelene barve. Na sredini je znak Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo. Nad znakom je napis Območno združenje, pod znakom pa VETERAN Nova Gorica. Drog praporja je rdeče barve in ima na vrhu grb Republike Slovenije.

Zvon spomina

Zvon spomina je protokolarna naprava, ki ga Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo ”VETERAN” Nova Gorica uporablja na spominskih slovesnostih v počastitev padlih in umrlih v preteklih vojnah ter ob pogrebnih slovesnostih umrlih članic in članov Območnega združenja. Zvon spomina na lesenem podstavku tvorijo posebno preoblikovano cev puške iz prve in druge svetovne vojne. Vrh naprave tvorijo vrhovi avtomatskih pušk iz vojne za samostojno Slovenijo oblikovane v simbol Triglava. Na posebnih nosilcih pod Triglavom je obešen medeninast tulec topniškega streliva. V posebnem podaljšku narejenem iz medeninastega tulca kal. 12,7 mm se nahaja leseno tolkalo. Na nasprotni strani pa je pritrjeno telo ročne bombe iz prve svetovne vojne na derezi predelano v svetilko.
Ob spominskih slovesnostih oziroma pri slovesu od preminulih članicah in članov Območnega združenja ob zadnjem pozdravu s sedmimi udarci na zvon (tulec) se naznani slovo.

Pribor za izvajanje simbolnega veteranskega dejanja

Miza mora biti pokrita z belim prtom, na njej morajo biti:

  • rdeč nagelj,
  • vaza s čisto vodo,
  • manjša posoda s soljo,
  • krožnik,
  • vejica pelina,
  • bodalo,
  • kamen s Triglava,
  • kozarec rdečega vina.

Poleg mize mora stati prazen lesen stol.

Puške za protokolarne namene

Puške za protokolarne namene združenja so polavtomatske puške cal. 7.62 mm M 59/66 A1. Puške so ustrezno onesposobljene s potrebnimi dovoljenji. Leseni deli so obnovljeni in lakirani. Večji del kovinskih delov je kroman, manjši del je ostal zaščiten v osnovni izvedbi – bromiran. Puške se uporabljajo pri častni straži ob svečanostih pri spomenikih vojne za samostojno Slovenijo in pri častni straži preminulih članic in članov OZVVS “VETERAN” Nova Gorica.

Priznanja OZVVS “VETERAN” Nova Gorica za zasluge

Priznanja OZVVS “VETERAN” Nova Gorica za športna tekmovanja in spominske pohode