Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo »VETERAN« Nova Gorica je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nepridobitno združenje oseb, ki so kot aktivni udeleženci delovali v času priprav vojne za samostojno Slovenijo in v času do izgona JLA iz Slovenije.
Združenje povezuje članice in člane z namenom ohranjanja spomina na priprave in vojno za samostojno Slovenijo, ohranjanje spomina na Teritorialno obrambo, krepitve domoljubja, krepitve vloge in pomena združenja v družbi ter sodelovanja z veteranskimi in drugimi sorodnimi organizacijami doma in tujini.
Območno združenje je ustanovljeno 2. aprila 1998 v Novi Gorici in deluje kot enotna organizacija na prostoru Mestne občine Nova Gorica, občine Šempeter – Vrtojba, občine Renče – Vogrsko in občine Miren – Kostanjevica.

Temeljne vsebine delovanja združenja so:

  • organiziranje spominskih slovesnosti v počastitev aktivnosti in dogodkov iz obdobja osamosvajanja in vojne za osamosvojitev Slovenije
  • skrb za postavitev in ohranjanje spominskih obeležij na aktivnosti v vojni za samostojno Slovenijo
  • zastopanje in uveljavljanje interesov članstva
  • pridobivanje in hranjenje pisne, slikovne in zvočne dokumentacije o dogodkih v času priprav in vojne za samostojno Slovenijo
  • seznanjanje javnosti z aktivnostmi, dogodki in dosežki iz časa priprav in vojne za samostojno Slovenijo
  • krepitev pripadnosti združenju
  • organizacija športnih in družbenih aktivnosti