Predstavitev Slovenske vojske in OZVVS Nova Gorica na srednjih šolah