Odkritje prenovljenega spomenika in postavitve droga za zastavo, Nova vas, 4.8.2019