Obisk družin, ki so hranile orožje in opremo TO 1990 - 1991