Slovesnost v počastitev zavzetja obmejne stražnice Nova vas