Odkritje prenovljenega spomenika osamosvojitvi in postavitvi droga za zastavo, Nova vas