Vabilo na slovesnost MTV Premik – 91

Dobrodošli na slovesnosti! 
Prosimo vse veterane, ki imajo slavnostno ali bojno veteransko obleko,
da se slovesnosti udeležijo v teh oblekah.
Prosimo tudi za udeležbo praporščaka s praporjem.